W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Sprzedaż nieruchomości położonej w Brzuzie dz. nr 1145, 1160,1215 itp.

XML

Treść

             Łochów dn. 29.05.2019r.

Ogłoszenie wywieszone

 Od  29.05.2019r.

 do   31.07.2019r.
 

 
W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I
PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona
w miejscowości Brzuza gm. Łochów, składająca się działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 1145, 1160, 1215, 1138, 1231, 1221, 1236, 1132, 1175, 1200, 1219, 1174, 1201, 1173, 1225, 1177, 1226, 1189, 1205, 1133, 1224, 1197, 1199, 1125, 1161, 1209, 1206, 1222, 1186, 1194, 1191, 1192, 1193, 1196, 1185, 1182, 1183, 1190, 1235, 1232, 1207, 1217, 1228, 1211, 1188, 1204, 1187, 1210, 1259, 1234, 1180, 1195, 1184, 1202, 1203, 1198,1179, 1172, 1220
o łącznej powierzchni 14,07 ha – KW SI1W/00060442/1 przeznaczona jest do sprzedaży.
Zgodnie z art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018. poz.1405) z prawa pierwokupu może skorzystać dzierżawca, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie do dnia 19.07.2019r.


Opis nieruchomości:

Działki rolne położone w dorzeczu rzeki Bug. Działki o kształcie wydłużonych czworoboków stanowią praktycznie jeden kompleks, łąki trwałe. Dojazd do działek drogami gruntowymi. Grunty posiadają nieuregulowane stosunki wodne, położone na obszarze NATURA2000 co ogranicza możliwość swobodnego zagospodarowania terenu. Grunty wymagają znacznych nakładów na rekultywacje.


Zgodnie z art. 2a ust.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1405), nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny tj.:

-osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,

- posiadająca kwalifikacje rolnicze,

- co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.Cena wywoławcza : 115 000,00  zł słownie: sto piętnaście tysięcy


Uwaga: Na podstawie art.3, ust.4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.z 2018 poz. 1405) w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust.1, albo nie wykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane