W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Dzierżawa dz. nr 5/9, 5/15, 5/16 położonych w Kaliskach gm. Łochów

 
Łochów dn. 29.03.2022 r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.07.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm./.

BURMISTRZ  ŁOCHOWA
OGŁASZA PIERWSZY
OGRANICZONY PRZETARG USTNY

na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 5/9, 5/15, 5/19, położonych w miejscowości Kaliska gm. Łochów.


Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wsi Kaliska i Barchów, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr XXVI/182/2012 z dn. 28.11.2012 r., opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 18.12.2012 r., poz. 9941, przedmiotowe nieruchomości znajdują się:

działki nr ewid. 5/16 i 5/15  - na terenach oznaczonych symbolem R – tereny rolne,

działka nr ewid. 5/9 – na terenach oznaczonych symbolami R - tereny rolne, 1UT – tereny usług turystyki, ZL – tereny leśne.

 

Tereny będące przedmiotem oddania w dzierżawę winien być wykorzystywany rolniczo – bez prawa zabudowy.

 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ


Działa

numer

Tytuł własności

 

Powierzchnia

działki

 

Okres

dzierżawy

Roczna opłata

za dzierżawę

 

Termin wnoszenia

opłat za dzierżawę

Aktualizacja opłaty za dzierżawę  terenu

 5/9

 
SI1W/00055915/0

 

 3,0001 ha

 

 

 

     5 lat

 

 

    

 

2000 zł

 

do 30 maja

każdego roku

dzierżawy

 

Opłata za dzierżawę terenu będzie aktualizowana co rok na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS

 5/15

 

 

SI1W/00063331/1

 1,6433 ha

 5/16

 

 1,5646 ha


Przetarg  odbędzie się w dniu 10.05.2022 roku, o godz. 08:30 w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, pokój nr 107 (sala konferencyjna) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 05.05.2022 r., w kancelarii Urzędu Miasta w Łochowie ul. Aleja Pokoju 75 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa przetargu, celem sprawdzenia przez komisje przetargową, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Łochowie, I piętro oraz zamieszczona na stronie BIP urzędu, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 zł na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr  konta 74 9233 0001 0000 0127 2000 0020 i  wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 do dnia 05.05.2022 r. (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu). Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę lub przez współmałżonka od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.
 
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu, pokój nr 111, tel. /025/ 643 78 30.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane