Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Konta bankowe do wpłat

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Zapytanie o przedstawienie ceny za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Łochów, dnia 14.04.2017r.

BURMISTRZ  ŁOCHOWA

RGPP.6830.169.2016                                                  

Zapytanie o cenę


Zwracam się z zapytaniem o przedstawienie ceny za:

ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dotycząca rozgraniczenia nieruchomości działka nr 279/4 i nr 453 z działkami nr 456 i 453/1, położonych w obrębie Kamionna gm.Łochów.


Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015r.poz.2164) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

  1. 1.       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

  • ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dotycząca rozgraniczenia nieruchomości działka nr 279/4 i nr 453 z działkami nr 456 i 453/1, położonych w obrębie Kamionna gm.Łochów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 28 kwietnia 2017r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800- 1600, piątek ; 800-1500.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.

Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.                             

Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: inspektor Ewa Kraska- tel.25/ 64 37 833,   e-mail:geodezja@gminalochow.plZ-up Burmistrza Łochowa

/-/ Z-ca mgr Małgorzata ŁotarskaZałączniki:

Formularz ofertowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij