Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Identyfikator urzędu TERYT: 1433054
Identyfikator gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami (rozgraniczenia), położonymi w miejscowości Kaliska gm.Łochów woj.mazowieckie.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r. poz.90,984,1047) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

  1. 1.       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka nr 135, a nieruchomością sąsiednią oznaczoną                      w ewidencji gruntów jako działka nr 137 

W/w działki położone są w obrębie ewidencyjnym Kaliska gm.Łochów                         i stanowią własność osób prywatnych.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027                    z późn.zm.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana                   w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. 2.       Termin składania ofert: oferty należy składać poczta lub osobiście                   w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy                 i adresu Wykonawcy do dnia 13.02.2016r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, pokój GCI – parter, w godz. 800- 1600.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy                         o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania                   o cenę).

  1. 3.       Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena.

Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.

  1. 4.       Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego                        i kartograficznego.

  1. 5.       Sposób zapłaty: po wykonaniu przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia faktury.

Szczegółowych informacji dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łochowie pokój 202 lub telefonicznie pod nr telefonu 25/6437800 w.833.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij