W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy na 2015 rok

XML

Treść

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOCHÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2015 ROK

 

składane na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz.1536 j.t. z późn. zm.) ,


Roczny Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2015 rok został uchwalony uchwałą nr XLIX/393/2014 Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 30 października 2014 r.


Celem programu było nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnym a samorządem poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi tak aby wspierać organizacje pozarządowe w realizacji celów społecznych Gminy Łochów.


Pula środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Łochów  na realizację zadań publicznych w 2015 r. z przeznaczeniem do rozdysponowania w konkursach wynosiła 30 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonych konkursów dofinansowano 4organizacje pozarządowych, podpisano 5 umów na ogólną kwotę 30 000,00 zł. Adresatami zadań realizowanych we współpracy z Gminą byli mieszkańcy Gminy Łochów.


Program roczny był realizowany poprzez ogłoszenie konkursów:

 

  1. Z zakresu Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

Konkurs ogłoszono na podstawie zarządzenia Nr 37/2015 Burmistrza Łochowa z dnia 14 maja 2015 r.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 19 100 zł.

Termin składania ofert określono na 8 czerwca 2015 r.


W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 oferty:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie Fabrycznym na realizację zadania pn. „Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych” z wnioskowaną dotacją 10 000,00 zł;

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania pn.„Lato z Caritas” z wnioskowaną kwotą 5 880,00 zł;

- Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na realizację zadania pn. „Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie ferii letnich” z wnioskowaną kwotą 19 100,00 zł.

Na podstawie rekomendacji wystawionych przez komisję konkursową przyznano dotację  3 podmiotom w łącznej kwocie 22 500,00 zł z czego 3 400,00 zł to zwiększenie puli środków.


  1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs ogłoszono na podstawie zarządzenia Nr 45/2015 Burmistrza Łochowa z dnia 16 czerwca 2015 r.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 2 500,00 zł.

Termin składania ofert określono na 8 lipca 2015 r.


W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 oferta:

- Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Łosiewice na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zorganizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki” z wnioskowaną dotacją 2 500,00 zł;

Na podstawie rekomendacji wystawionych przez komisję konkursową przyznano dotację  1 podmiotowi w łącznej kwocie 2 500,00 zł


  1. W trybie pozakonkursowym oferty złożyły następujące organizacje:

 

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania pn.„Bezalkoholowy Piknik Rodzinny – Anioły w Łochowie” z wnioskowaną kwotą 5 000,00 zł;

Przyznano dotację w wysokości  5 000,00 zł

 

  1. Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina prowadziła działania pozafinansowe poprzez:

- udostępnianie budynków i obiektów gminnych na potrzeby działalności statutowej tych organizacji;

- wzajemnego informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

- pomocy organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych - innych niż gminne;

- umożliwiania umieszczania informacji i ogłoszeń dotyczących swojej działalności na stronie internetowej gminy.

 

 

Opracował:

Mariusz Dybka - Pełnomocnik Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiZatwierdził

Burmistrz Łochowa

/-/ Robert Gołaszewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane