W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy 2020

Wersja strony w formacie XML
ZARZĄDZENIE NR 68/2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), art. 5 ust. 1 uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1.
Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
  1. Projekt o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
§ 2.
Konsultacje prowadzone będą od 18 września 2019 r. do 3 października 2019 r.

§ 3.
  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
    1. protokołowanego otwartego spotkania z możliwością zgłaszania opinii przez organizacje pozarządowe. Spotkanie odbędzie w dniu 2 października 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie (sala nr 107, na pierwszym piętrze);
    2. pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do projektu.
  2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie od 18 września 2019 r. do 3 października 2019 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: a.kordus@gminalochow.pl, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie.
  3. Uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łochów.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki:

Załącznik nr 1 projekt Programu Współpracy

Załącznik nr 2 formularz opinii i uwag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane