W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów

Łochów, 06.07.2017 r.Komunikat dotyczący zakończenia dekomunizacji nazw ulic w Gminie Łochów


     Burmistrz Łochowa niniejszym informuje, iż zakończyła się dekomunizacja ulic na terenie Gminy Łochów oraz  dziękuje mieszkańcom, głównie ulic, których nazwy były zmieniane, za zrozumienie oraz zaangażowanie w zakresie doprowadzenia nazewnictwa ulic na naszym terenie do obowiązującego stanu prawnego.

     Obowiązek zmian nałożyła na samorządy ustawa dekomunizacyjna. Jednostki samorządu terytorialnego mają ustawowy obowiązek – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie  ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) – zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób (termin wejścia w życie ustawy -  1 września 2016 r.). W przypadku niewykonania tego obowiązku Wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nową – zgodną z duchem ustawy – nazwę, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął wyżej wymieniony 12-miesięczny termin.

        Na podstawie ustaleń na spotkaniach z mieszkańcami oraz wniosków mieszkańców,  Burmistrz Łochowa złożył odpowiednie projekty uchwał do Rady Miejskiej w Łochowie w celu dalszego procedowania.

       Zmiana nazw na terenie Gminy Łochów dotyczy 4 ulic:

  1. ulicy 30-lecia PRL w Łochowie zmienionej na ulicę ks. P. Jelinka,
  2. ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku zmienionej na Św. Jana Pawła II,
  3. ulicy 22 Lipca w Łochowie zmienionej na 11 Listopada,
  4. ulicy Janka Krasickiego w Łochowie zmienionej na ulicę Ignacego Krasickiego.

Nowe nazwy obowiązują zgodnie z datami zawartymi w poniższej tabeli:

L.p.

Dokument zmieniający nazwę ulicy

Termin wejścia w życie nowej nazwy ulicy

1.

Uchwała nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 22.03.2017 r.  w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej
w Łochowie z 30-lecia PRL
na ks. P. Jelinka

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

poz. 3070 z dnia 30.03.2017 r. – wejście
w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania -  14 kwietnia 2017 r.

2.

Uchwała nr XLIII/306/2017 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej
w Ostrówku z XXX-lecia PRL na Św. Jana Pawła II

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

poz. 4482 z dnia 10.05.2017 r.

– wejście w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania - 25 maja 2017 r.

3.

Uchwała nr XLV/317/2017 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 07.06.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej
w Łochowie z 22 Lipca na 11 Listopada

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

poz. 5325 z dnia 12.06.2017 r.  – wejście
w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania -  27 czerwca 2017 r.


4.

Uchwała nr XLV/318/2017 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 07.06.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej
w Łochowie z Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
poz. 5326 z dnia 12.06.2017 r.  – wejście
w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania -  27 czerwca 2017 r.
         W związku z dokonanymi zmianami nazw ulic, Burmistrz Łochowa  zwraca się z prośbą do zarządców budynków usytuowanych na w/w ulicach o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym budynku. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również aktualną nazwę ulicy. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie. Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na tym terenie służb ratunkowych i porządkowych.

        Zgodnie z art. 5 cytowanej ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pisma, postępowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach, dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie przedmiotowej ustawy są wolne od opłat (zwolnienie z opłat). Ponadto zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę tymczasową (utrzymanie ważności dokumentów).

        Mieszkańcy ulic ze zmienioną nazwą powinni zgłosić zmiany w innych niż urzędowe  rejestrach i ewidencjach oraz przekazać zaktualizowane dane podmiotom, z którymi mają zawarte umowy i obowiązek taki z tych umów wynika. O zmianie nazwy ulicy w adresie powinno się także powiadomić pracodawcę oraz sądy i inne organy, przed którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest stroną (uczestnikiem). Przedsiębiorcy powinni w swojej działalności posługiwać się zaktualizowanymi danymi. Każdy mieszkaniec musi indywidualnie przeanalizować, jakie instytucje ma obowiązek poinformować.


        Burmistrz Łochowa  wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Węgrowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Węgrowie, Urząd Skarbowy w Węgrowie, Sąd Rejonowy w Węgrowie, Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Węgrowie, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w  Łochowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, Urząd Pocztowy w Łochowie, Bank Spółdzielczy w Łochowie, Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie, Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ostrówku, Urząd Pocztowy w Łochowie oraz własne jednostki, w tym: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie oraz Centrum Usług Wspólnych w Łochowie.Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane