W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wersja strony w formacie XML

Sokołów Podlaski, dnia 24 listopada 2020r.


Państwowe Gospodarstwo
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.137m.2020.PN

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./ w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm./, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Pani Teresy Wysockiej, Pana Stanisława Wysockiego, Pani Justyny Wysockiej - Jankowskiej, Pana Andrzeja Jankowskiego w imieniu i na rzecz których działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Antoni Mikulski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu poprzez likwidacje istniejącego przepustu oraz wykonanie nowego przepustu z lokalizacją w pasie drogi krajowej nr 62 na działce o nr 345 w miejscowości Kamionna, gmina Łochów, powiat węgrowski.
Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewniania stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Sokołowie Podlaskim, z siedzibą ul. Repkowska 49, 08- 300 Sokołów Podlaski, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w godz. 830 - 1530. Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Kontakt telefoniczny (25) 781-66-88.

Pouczenie

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).

Otrzymują (ZPO):

  1. Pan Antoni Mikulski - Pełnomocnik Pani Teresy Wysockiej, Pana Stanisława Wysockiego, Pani Justyny Wysockiej - Jankowskiej, Pana Andrzeja Jankowskiego,
  2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  3. A/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane