W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie LU.ZUZ.2.4210.402.2021.CJ

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Sokołów Podlaski, dnia 03 stycznia 2022 r.

LU.ZUZ.2.4210.402.2021.CJ


OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Ostrówek" na terenie Stacji Uzdatniania Wody z lokalizacją na działce nr 90, obręb 0024 Ostrówek, gmina Łochów, oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody do rowu melioracyjnego nr R-8 (R-5/5) z lokalizacją na działce nr 224/2, obręb 0024 Ostrówek, gmina Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 12 stycznia 2022 r.,......................
Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy PGW WP Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, tj. 800 - 1600, i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Sprawę prowadzi Jacek Cieciera, tel. (25) 78166 88, (25) 781 28 58.
Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 11.02.2022 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające' uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.


Zastępca Dyrektora

Piotr ŁadnoPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49,08-300 Sokołów Podlaski tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 78128 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane