W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie PE-I.7440.16.2021.KP Warszawa,17.03.2022r.                                                                                                                                                  


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 9 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) dalej Kpa, w związku z art. 41 ust. 1-4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.), zawiadamiam, iż w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych  dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji liniowej pn. „Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62” został zebrany materiał dowodowy umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się
co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.
W sprawie zapoznania się z aktami postępowania proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu –
tel. 22 59 79 060.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów), Urząd Miejski w Łochowie (al. Pokoju 75, 07-130 Łochów) zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.z up. Marszałka Województwa
Geolog Wojewódzki
Wojciech Aniołkowski
 
 
(podpisano elektronicznie)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane