W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

ZARZĄDZENIE NR 112/2021

ZARZĄDZENIE NR 112/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), § 5 ust. 1 w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
§ 1.

1. Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
2. Projekt o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
§ 2.

Konsultacje prowadzone będą od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r.
§ 3.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zamieszczonego na stronie BIP urzędu, i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie:
1) uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: a.makowiecka@gminalochow.pl, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające swoją siedzibę oraz prowadzące działalność na terenie Gminy Łochów.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Burmistrza Łochowa
Z-ca Burmistrza Małgorzata Łotarska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane