W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

DECYZJE I INFORMACJE BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 01.10.2015 r. – 30.10.2015 r.

Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na przekazanie Samorządowemu  Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie samochodów śmieciarek WUKO na podwoziu Volvo FI6 i EKOCEL na podwoziu Mitsubishi. Zakład zamierza sprzedać śmieciarki, a za uzyskane pieniądze zakupić nowy sprzęt niezbędny do wykonywania usług (w tym dla Gminy).


W dniu 30.09.2015 r. Burmistrz Łochowa przekazał na stan środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku wartość zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku” wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów.


W dniu 30.09.2015 r. Burmistrz Łochowa przekazał na stan Środków trwałych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie wartość zadania pn. „Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.


W dniu 30.09.2015 r. Burmistrz Łochowa przekazał na stan środków trwałych MiGOK w Łochowie wartość zadania pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Łochowie” wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.


W dniu 30.09.2015 r. Burmistrz Łochowa przekazał na stan środków trwałych Zespołu Szkół w Kamionnie wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynku oświatowego w Kamionnie” wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.


W dniu 30.09.2015 r. Burmistrz Łochowa przekazał na stan środków trwałych Zespołu Szkół w Gwizdałach wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynku oświatowego  w Gwizdałach „ wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.


Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na udostępnienie autokaru szkolnego dla Zespołu Gwizdalanki i Kapeli Łochowskiej na wyjazd w dniu 17.10.2015 r. na  Węgrowskie Barwy Jesieni”.

 Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na  udzielenie dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” prowadzonego na terenie Gminy Łochów przez inne osoby prawne niż Gmina Łochów lub osoby fizyczne. Poczynając od miesiąca października 2015 r. kwota miesięcznej dotacji zgodnie z § 3 ust. 5 i 7 uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji tj. 413,23  zł., z tym że na ucznia niepełnosprawnego (orzeczenie lekarskie) w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łochów.


Na prośbę OSP w Łochowie ul. Fabryczna 1, Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej, która będzie uzupełnieniem wyposażenia do akcji poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego. Kwota dofinansowania 2000,00 zł.


Na prośbę OSP w Baczkach, Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu komina żaroodpornego do remizo-świetlicy w Baczkach. Kwota dofinansowania 4000,00 zł.


Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu1 tony eko - groszku do ogrzewania remizo-świetlicy w Baczkach.


Na prośbę ULKS Olimpia Łochów, Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na udostępnienie w dniach 24/25 października 2015 r. busa szkolnego na wyjazd zespołu  na mecz Salming Ekstraligi Mężczyzn w Babimoście.


Na prośbę ULKS Olimpia Łochów, Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na udostępnienie w dniach 24/25 października 2015 r. busa szkolnego na wyjazd zespołu  na turniej juniora młodszego w Warszawie.


W ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury"  wpłynęło 5 ofert z cenami od 1.768.819,93 zł do 3.063.359,07 zł brutto. Trwa praca komisji przetargowej.


 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przesłał informację, że wniosek złożony przez Gminę Łochów  w sprawie dofinansowania zadania pn.” Program edukacyjny na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców dorzecza Bugu i Liwca”,  na posiedzeniu Zarządu w dniu 13.10.2015 r. został rozpatrzony pozytywnie. Uchwałą Zarządu przyznano Gminie Łochów dotację w wysokości  do 14.737,50 zł co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania.Na prośbę OSP Ostrówek, Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na sfinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego do garażu w OSP Ostrówek z którego korzystają członkowie jednostki jak również sezonowo PSP Węgrów. Koszt wykonanego przyłącza 2837,81 zł


Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na  udzielenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Mikilandia” prowadzonego na terenie Gminy Łochów przez inne osoby prawne niż Gmina Łochów lub osoby fizyczne. Poczynając od miesiąca października 2015 r. kwota miesięcznej dotacji zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji tj. 774,80 zł na ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego (orzeczenie lekarskie) w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łochów.Na prośbę Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych  P. Eugeniusza Redmana, Burmistrz Łochowa zaakceptował 23 godzinny tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli uczących w grupach mieszanych, w ramach realizowanego w Szkołach Podstawowych Gminy Łochów rocznego przygotowania przedszkolnego.


Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem XIV Mazowieckiego Konkursu Gry na Ligawce, „ Melodie Bożych Trąb”


Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na objęcie patronem IV Niepodległościowego Maratonu Łochowskiego oraz  na dofinansowanie organizacji maratonu w kwocie 1000 zł  w ramach promocji gminy.Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na sfinansowanie przeglądu technicznego 4 pomp hydraulicznych wysokiego ciśnienia typu LUKAS znajdujących się w OSP Ostrówek, Pogorzelec, Łochów Aleja Węgrowska i Łochów ul. Fabryczna. Koszt przeglądu 1 700 zł netto.


Burmistrz Łochowa zaakceptował cenę 9,25 zł netto za 1m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Łochowie na rok 2016.


Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na pokrycie kosztów wynajmu autokaru na przejazd Zespołu Łochowianie na XIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My”,  zorganizowany przez Dom Kultury Włochy w Warszawie, w dniu 15.11.2015 r.


 Urszula Anna Kalinowska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane