W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad LVI/2017

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję LVI/2018 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów i ustalam następujący porządek:


 1. Otwarcie LVI/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany porządku.
 4. Informacja Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018 – 2037.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów.
 11. Podjęcie uchwały wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Łochów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/232/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi  w ramach samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminy Łochów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  z dotychczasowym najemcą.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie usytuowania na terenie gminy Łochów miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych.
 20. Przyjęcie protokołu z LV/2017 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie LVI/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane