W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad LIX/2018

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję LIX/2018 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 1000w Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów i ustalam następujący porządek:
 
 1. Otwarcie LIX/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany porządku.
 4. Informacja Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji
  w okresie między sesjami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 7. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łochowie.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018 – 2037.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach –etap II”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/308/2002 Rady Miejskiej  w Łochowie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów zmienionej uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/176/2016/ Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2016 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenu wsi Ostrówek.
 20. Podjęcie chwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów.
 21. Przyjęcie protokołu z LVIII/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie LIX/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Mirosław Ziółkowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane