W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad LX/2018

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję LX/2018 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów i ustalam następujący porządek:
 1. Otwarcie LX/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany porządku.
 4. Informacja Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018 – 2037.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/394/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego w Łochowie na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/407/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/408/2018 z dnia 25.04.2018 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Łochów nieruchomości położonych w miejscowościach: Gwizdały, Brzuza, Szumin i Nadkole w gminie Łochów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2003 Rady Miejskiej  w Łochowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów zmienionej uchwałą Nr XXIV/178/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 października 2012 roku, uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 roku, uchwałą Nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 roku oraz uchwałą Nr XXXIII/238/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole, Łazy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Wólka Paplińska, Kalinowiec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za park miejski terenu obejmującego część leśną działek nr ewid. 2/1, 2/2, położonych w obrębie miasta Łochów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Łochowa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Łochowie w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
 21. Przyjęcie protokołu z LIX/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie LX/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.


                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie
                                                             Urszula Anna Kalinowska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane