W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad LXI/2018

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję LXI/2018 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 27 czerwca 2018 r. godz. 1000 w Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów i ustalam następujący porządek:

1. Otwarcie LXI/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany porządku.
4. Informacja Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2017 r.
1) wystąpienie Burmistrza Łochowa, Pana Roberta Gołaszewskiego;
2) wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Pani Zuzanny Bańskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łochów za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łochowa za 2017 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łochowie oraz ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łochowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018 – 2037.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Łochów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla przebiegu gazociągu średniego ciśnienia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla przebiegu linii kablowej SN 15 KV i ustawienia kontenerowej stacji transformatorowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok.
20. Podjęcie uchwały w spawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Łochów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łochowa.
22. Przyjęcie protokołu z LX/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28.05.2018 r.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie LXI/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie
Urszula Anna Kalinowska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane