Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad IV/2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję IV/2018 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 28 grudnia 2018 r. godz. 1000 w sali konferencyjnej Dworca w Łochowie i ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie III/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019- 2038.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/404/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych  w obrębie wsi Twarogi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenu wsi Ostrówek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łochów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw Komunalizacji Mienia Gminnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jej funkcjonowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Łochów.
 19. Przyjęcie protokołu z II/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. 
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie IV/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij