Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad V/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994
ze zm.) zwołuję V/2019 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 30 stycznia 2019 r. godz. 1000 w sali konferencyjnej Dworca w Łochowie i ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie V/2019 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2019 – 2038.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gwizdały i Łazy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Łochów wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla przebiegu linii kablowej SN 15 kV i ustawienia kontenerowej stacji transformatorowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  dla przebiegu linii kablowej SN 15 kV i ustawienia kontenerowych stacji transformatorowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów osiedla  Łochów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Miastu Łochów.
 19. Przyjęcie protokołu z III/2018 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej oraz IV/2018 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie V/2019 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr RyszawaPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij