Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porzadek obrad XVI/2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Niniejszym zwołuję XVI/2015 zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łochowie, w dniu 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 1000 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury  w Łochowie i  ustalam następujący porządek obrad: 1. Otwarcie XVI/2015 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Osoby pełniącej funkcję Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji  w okresie między sesjami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2015 – 2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Łochów a Powiatem Węgrowskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na rzecz osób fizycznych części drogi gminnej ul. Wspólnej (dawniej ul. 35-Lecia PRL), położonej w obrębie miasta Łochów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2003 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów zmienionej uchwałą Nr XXIV/178/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 października 2012 roku, uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 roku oraz uchwałą Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Majdan, Baczki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2016 rok.
 19. Przyjęcie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015 roku.
 20.  Sprawy Różne.
 21. Zamknięcie XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łochowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek                    


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij