W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad XXXV/2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz  art. 15zzx z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXV/2021 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 24 lutego 2021 r. godz. 10.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i ustalam następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXV/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z Realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040.
 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 r.
 8. Uchwała  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 9. Uchwała w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
 12. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2022.
 13. Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Łochów za rok 2021.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
 16. Przyjęcie protokołu z XXXIV/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 stycznia 2021 r.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie XXXV/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane