W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad XXXVI/2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz  art. 15zzx z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVI/2021 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 31 marca 2021 r. godz. 10.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami.
 5. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 r.
 7. Uchwała  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/204/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sadowne w zakresie zbiorowej dostawy wody.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2021 – 2026.
 13. Przyjęcie protokołu z XXXV/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 lutego 2021 r.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie XXXVI/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane