W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad XXXIX/2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz  art. 15zzx z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuje XXXIX/2021 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 29 czerwca 2021 r. godz. 10.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami.
 5. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 r.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/196/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata 2021-2030.
 9. Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 11. Uchwała w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw wybranych ulic na terenie miasta i gminy  Łochów. – inicjatywa lokalna Klubu Radnych „Porozumienie dla Rozwoju”
 12. Uchwała w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw wybranych ulic na terenie miasta i gminy  Łochów.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów.
 14. Uchwała zmiany uchwały Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale.
 16. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łochów za 2020 r.:
      a)przedstawienie raportu o stanie Gminy Łochów za 2020 rok, 
      b)debata nad raportem,
 17. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa wotum zaufania.
 18. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2020 rok.
    1) Wystąpienie Burmistrza Łochowa, Pana Roberta Gołaszewskiego.
    2) Wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Pani Zuzanny Bańskiej.
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łochów za 2020 r.
 20. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2020 rok.
 21. Przyjęcie protokołu z XXXVIII/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie XXXIX/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane