W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Porządek obrad XLIII/2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz  art. 15zzx z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuje XLIII/2021 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 27 października 2021 r. godz. 10.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i ustalam następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie XLIII/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łochowa w okresie między sesjami.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Łochowie na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Łochów.
 6. Informacja o wynikach egzaminów uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Łochów.
 7. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok przez osoby zobowiązane.
 8. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040.
 9. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 r.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  przedmiotowych w tym podatku.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łochów.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w mieście Łochów.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów, na okres do 10 lat stanowiącej część działek nr 6/3 i 6/8
 16. Przyjęcie protokołu z XLII/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 2021 r.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie XLIII/2021 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane