Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Identyfikator urzędu TERYT: 1433054
Identyfikator gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO

Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1884 artykuły

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w Gminie Łochów

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w Gminie Łochów

nr sprawy ZP.271.2.19.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro) lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem faksu: 25 643 78 81

Znak sprawy: RGPP.6721.2.1.2018

Znak sprawy RGPP.6721.2.1.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 12 czerwca 2018 r. RGPP.6721.2.1.2018   OBWIESZCZENIE Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łochowie Uchwały Nr LIX/411/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów oraz możliwości składania wniosków. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości składania wniosków. Wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: miejscowe.plany@gminalochow.pl Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz wnosić wnioski w terminie do 12 lipca 2018 r. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łochowa. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Sprawę prowadzi:Karolina FedorczykTel. 25 643-78-11

Znak sprawy: RGPP.6720.2.1.2018

Znak sprawy RGPP.6720.2.1.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów, dnia 11 czerwca 2018 r. RGPP.6720.2.1.2018   OBWIESZCZENIE Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenu wsi Ostrówek. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łochowie Uchwały Nr LIX/410/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenu wsi Ostrówek oraz możliwości składania wniosków. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości wnoszenia wniosków. Wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: miejscowe.plany@gminalochow.plZainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz wnosić wnioski w terminie do 12 lipca 2018 r. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łochowa. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Sprawę prowadzi:Karolina FedorczykTel. 25 643-78-11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. Obwieszczenie w załączeniu

Obwieszczenie RGPP 6733.3.2018

Łochów dn. 19.06.2018 r. RGPP. 6733.3.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że w dniu...

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

nr sprawy ZP.271.2.18.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej kwoty 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pojój nr 205 (II piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

stanowisko: specjalista ds. księgowości

stanowisko specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Lochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Lochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij