Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2025 artykułów

Znak sprawy: RGPP.6733.23.2018

Znak sprawy RGPP.6733.23.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 19.09.2018 r. RGPP.6733.23.2018   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne i podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.09.2018 r., Gmina Łochów, reprezentowana przez pełnomocnika Pro Studio Paulina Grochowalska, złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Łochowie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Rzecznej, Klonowej, Topolowej, Ogrodowej i Wiklinowej, na terenie działek numer ewid. 505, 451, 937, 939, 942, 936, 938, 940, 941/2, 943, 902, 944, położonych w obrębie miasta Łochów.   Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, pokój nr 110.   Po tym terminie zostaną podjęte prace dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego przedsięwzięcia.   Ponadto informuję, że zgodnie z art. 35 § 3 i 5 kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie wymaga uzgodnień i opinii innych organów i załatwienie sprawy nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w powyższych przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.         1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 2. Strona internetowa Gminy Łochów 3. a/a      

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Łochów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów...

zamówienie na: Ułożenie kostki brukowej w Szkole Podstawowej w Ostrówku

zamówienie na Ułożenie kostki brukowej w Szkole Podstawowej w Ostrówku

nr sprawy CUW.ZC.15.2018

zamawiający Szkoła Podstawowa im. Orła białego w Ostrówku

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa o obwodach głosowania

OBWIESZCZENIE Burmistrza Łochowa z dnia 20 września 2018 roku   Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Łochowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach...

zamówienie na: Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów oświatowych

zamówienie na Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów oświatowych

nr sprawy CUW.ZC.14.2018

zamawiający Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Konsultacje zmian w rocznym programie współpracy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR66/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 18 września 2018 r. r. o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Na podstawie art. 33...

zamówienie na: Roboty budowlane wewnątrz budynku garażowo-magazynowego OSP Łochów ul. Fabryczna

zamówienie na Roboty budowlane wewnątrz budynku garażowo-magazynowego OSP Łochów ul. Fabryczna

nr sprawy ZP.271.1.23.2018

zamawiający Gmina Łochów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

cena powyżej kwoty 30 000 euro a poniżej kwoty 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro)

Porządek obrad LXIV/2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję LXIV/2018 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 26 września 2018 r. godz. 10 00 w Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa, ul. Wyspiańskiego 20,...

Znak sprawy: RGPP.6733.22.2018

Znak sprawy RGPP.6733.22.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Łochów dn. 17.09.2018 r.   RGPP. 6733.22.2018 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne i podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.09.2018 r., PGE Dystrybucja S. A., reprezentowana przez pełnomocnika P. Zbigniewa Polkowskiego, złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Łochowie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowych stacji transformatorowych, słupa średniego napięcia, złącz kablowych średniego napięcia, linii kablowych średniego napięcia, linii kablowych niskiego napięcia, linii napowietrznych niskiego napięcia, na terenie działek numer ewid. 626, 609, 601/1, 599/1, 4580/4, 4580/1, 564/7, 564/8, 564/5, 564/9, 571/2, 506/4, 451, 505, 495/1, położonych w obrębie miasta Łochów.   Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, pokój nr 110.   Po tym terminie zostaną podjęte prace dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego przedsięwzięcia.   Ponadto informuję, że zgodnie z art. 35 § 3 i 5 kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie wymaga uzgodnień i opinii innych organów i załatwienie sprawy nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w powyższych przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.           1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 2. Strona internetowa Gminy Łochów 3. a/a      

Obwieszczenie RGPP.6733.22.2018

Łochów dn. 17.09.2018 r.   RGPP. 6733.22.2018 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij