Sołectwo Burakowskie

Liczba mieszkańców: 155 (stan na 12.10.2016 r.)

Sołtys:
Maria Owsianko
Burakowskie ??
07-130 Łochów
tel.

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019:

 Załączniki:

Uchwała Nr XXX/195/2016