Sołectwo Burakowskie

Liczba mieszkańców: 153 ((stan na 31.10.2017 r.)

Sołtys:
Maria Owsianko
Burakowskie 43
07-130 Łochów
tel.

 Załączniki:

Uchwała Nr XXX/195/2016