Sołectwo Burakowskie

Liczba mieszkańców: 155 (stan na 31.12.2018 r.)

Sołtys:
Maria Owsianko
Burakowskie 43
07-130 Łochów
tel.

 Załączniki:

Uchwała Nr XXX/195/2016