Sołectwo Pogorzelec

Liczba mieszkańców: 326 (stan na 12.10.2016 r.)

Sołtys:
Stanisława Biernacka
Pogorzelec 33
07-130 Łochów
tel.