Sołectwo Pogorzelec

Liczba mieszkańców: 289 (stan na 20.10.2016 r.)

Sołtys:
Stanisława Biernacka
Pogorzelec 33
07-130 Łochów
tel.