Sołectwo Pogorzelec

Liczba mieszkańców: 289 (stan na 31.10.2017 r.)

Sołtys:
Stanisława Biernacka
Pogorzelec 33
07-130 Łochów
tel.