Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej (MGOPS) w Łochowie - Jadwiga Mielcarz

 

Sekretariat - I Piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. Nr 115:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00

sekretariat@mgops.gminalochow.pl