Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie - Jadwiga Mielcarz

Sekretariat - I Piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. Nr 115:
tel. 25 643 78 41

sekretariat@mgops.gminalochow.pl