Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

Sekretariat MGOPS - I Piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. Nr 115

tel. 25 643 78 41

fax. 25 643 78 45

 

e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl

www: gminalochow.pl

 

NIP: 824-166-26-81

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Łochowie

10 9233 0001 0011 3739 2000 0020