Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

Sekretariat MGOPS - I Piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. Nr 115

tel. (25) 64 37 841

fax. (25) 64 37 845

 

e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl

www: gminalochow.pl

 

NIP: 824-166-26-81

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl