Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

Sekretariat MGOPS - I Piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. Nr 115

tel. (25) 64 37
841
fax. (25) 64 37 845

e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

Adres skrzynki elektronicznej na platformie e-PUAP: /mgops_lochow/skrytka

 

Aby przesłać pismo w formie elektronicznej na platformie e-PUAP do urzędu proszę przejść na stronę poprzez odnośnik >>tutaj<< i wybrać z listy realizowanych przez urząd usług elektronicznych.

NIP: 824-166-26-81

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@mgops.gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO