Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie - Jadwiga Mielcarz

Sekretariat MGOPS - I Piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. Nr 115:
tel. 25 643 78 41

e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl