Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie - Jadwiga Mielcarz

tel. 25 643 78 40

e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl