Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie - Jadwiga Mielcarz

 

I Piętro Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. Nr 116

tel. 25 643 78 40

fax: 25 643 78 45

e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl