Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie - Jadwiga Mielcarz

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 116

tel. (25) 64 37 840

fax: (25) 64 37 845

e-mail: sekretariat@mgops.gminalochow.pl