Numery kont bankowych, na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Łochowie:

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Łochowie

10 9233 0001 0011 3739 2000 0020