Program 500+

 

Informacje o Programie:

Pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych\500+ w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie przyjmują dokumenty i udzielają wszelkim informacji dot. Programu Rodzina 500plus.

Świadczenia Rodzinne\500plus - Parter Urzędu Miejskiego w Łochowie, pok. Nr 1 i 2 (wejście także od strony Al. Węgrowskiej).