Program 500+

 

Informacje o Programie:

Pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych\500plus w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie przyjmują dokumenty i udzielają wszelkim informacji dot. Programu Rodzina 500plus.

Świadczenia Rodzinne\500plus - Parter Urzędu Miejskiego w Łochowie, pok. Nr 1 i 2

(wejście także od strony Al. Węgrowskiej).

tel. 25 64 37 843
tel. 25 64 37 844

e-mail: swiadczenia@mgops.gminalochow.pl

www: gminalochow.pl/program_500+