[wyroznik]OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE MAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ500 ZŁ W 2016 ROKU ( STYCZEŃ-GRUDZIEŃ) ( Art.37 pkt. 1 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U z 2016 poz. 1870) [/wyroznik]

 

Poniżej w załączniku pełna treść dokumentu do pobrania w formacie PDF