Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016.
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Radni Rady Miejskiej, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu i sprawozdaniami burmistrza, byli jednogłośni.
 
 
BUDŻET GMINY ŁOCHÓW 2016 PREZENTACJA  pobierz plik w PDF