Referat Geodezji i Polityki Przestrzennej (RGPP)

Z-ca Burmistrza Łochowa - Małgorzata Łotarska

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 215

tel. (25) 64 37 805

e-mail: sekretariat@lochow.pl

 

 

Stanowisko ds. - Ewa Kraska

 

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 111

 

tel. (25) 64 37 833

 

e-mail: geodezja@lochow.pl