Referat Budżetowo-Finansowyh (RBF)

 

Z-ca Skarbnika\Kierownik RBF - Katarzyna Matusik

 

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 208

tel. (25) 64 37 804

e-mail: rada.miejska@gminalochow.pl