Referat Budżetowo-Finansowyh (RBF)

Z-ca Skarbnika\Kierownik RBF - Katarzyna Matusik

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 208

tel. (25) 64 37 804

e-mail: ksiegowosc@gminalochow.pl

 

e-mail: sprawozdania@gminalochow.pl

 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości - Wioleta Kowalczyk

 

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 208

 

tel. (25) 64 37 804

 

e-mail: ksiegowosc@gminalochow.pl

 

e-mail: sprawozdania@gminalochow.pl