Z-ca Skarbnika\Kierownik RBF - Katarzyna Matusik

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 208

tel. (25) 64 37 804

e-mail: ksiegowosc@gminalochow.pl

e-mail: sprawozdania@gminalochow.pl

 

Stanowisko Inspektor ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości - Wioleta Kowalczyk

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 208

tel. (25) 64 37 804

e-mail: w.kowalczyk@gminalochow.pl

e-mail: sprawozdania@gminalochow.pl

 

Stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Katarzyna Śladewska

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 208

tel. (25) 64 37 804

e-mail: k.sladewska@gminalochow.pl

 

Stanowisko Inspektor ds. księgowości budżetowej - Emilia Jakubisiak (zastępstwo Beata Dzięcioł)

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 203

tel. (25) 64 37 828

e-mail: e.jakubisiak@gminalochow.pl

 

Stanowisko Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac - Mirosława Szczapa

Piętro II Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 203

tel. (25) 64 37 827

e-mail: m.szczapa@gminalochow.pl

e-mail: place@gminalochow.pl