ZARZĄDZENIE NR 36/2016
Burmistrza Łochowa
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 2 maja 2016
r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie

 

Zarządzenie NR 36/2016 w pełnej treści