Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich - Beata Kokosza

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 103/104

tel. (25) 64 37 834

e-mail: usc@gminalochow.pl

 

 

Z-ca Kierownika USC i Referatu Spraw Obywatelskich - Renata Wojtasiewicz

 

Piętro I Urzędu Miejskiego w Łochowie - Pokój Nr 108

 

tel. (25) 64 37 831

 

e-mail: ewidencja@gminalochow.pl